Lo Closo

WIFI

Lo Closo ligt op een prachtige plek midden in de natuur. Dat heeft een heleboel charmante kanten. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan die ligging. Zoals het ontbreken van de fysieke infrastructuur om een onbeperkt & vrij WIFI signaal in de lucht te kunnen houden........

WIFI op Lo Closo

Gelukkig wordt op 16 juni 2017 roaming afgeschaft. Dat wil zeggen de extra kosten die je in het buitenland moest betalen voor het gebruik van je mobiel. Dat betekent dat je je eigen bundel gewoon kunt gebruiken zonder daarvoor extra te betalen.
Dat heeft ons ertoe doen besluiten het -beperkte- WIFI-signaal dat wij in 2015 en 2016 in de lucht hielden niet meer te verstrekken. Op Lo Closo dien je je dus te behelpen met je eigen bundel. Als je daar niet genoeg aan hebt, jammer.