Lo Closo

Vogels spotten in de Pyreneeen

gier pyreneeen
reuzen van het luchtruim

Het meest spectaculair zijn ongetwijfeld de grote roofvogels die dagelijks bij ons overvliegen: steenarend, lammergier en vale gier.

Er gaat geen dag voorbij dat wij deze reuzen van het luchtruim (spanwijdte tussen de 2 en 3 m.) niet zien overvliegen. Jammer genoeg is het paartje steenarenden dat daar in het voorjaar probeerde (een) jong(en) groot te brengen door de kraaien weggepest. Maar oa doordat, net buiten ons directe gezichtsveld in het winterhalfjaar, het broedseizoen, een kolonie vale gieren (15-20 broedparen) en een paartje lammergieren huist zijn we toch altijd voorzien.

De laatste zeer zeldzame vogels zijn de reden dat het grootste gedeelte van de ons omringende bergen opgenomen zijn in het Parc Natural de l'Alt Pirineu dat bestaande natuurreservaten met elkaar verbindt.

gier pyreneeen
Lammergier

Voor vogelaars, mensen die het leuk vinden om te weten wat zij zien vliegen of horen én volslagen leken zijn er bij ons nog veel meer vogels te zien. Door de variatie in het landschap (hoogte, helling, vegetatie en waterlopen) is er een groot aantal verschillende biotopen te vinden in de direkte omgeving van lo Closo.

Alhoewel wij onszelf hoogstens "in vogels geïnteresseerde leken" noemen, zitten we toch tijdens koffiepauzes op ons terras de helft van de tijd ongemerkt naar boven te kijken. Ieder jaar als in mei de wielewalen zijn teruggekomen om met hun gejudeljo de zomer aan te kondigen zijnwe weer blij verrast!

Om een indruk te geven hebben we een vogel-alfabet samengesteld met vogels die je, op een enkele uitzondering na, kunt zien als je op ons terras van een kop koffie of een pilsje geniet. Bij ons in de kast staan allerlei vogelboeken die je kunt lenen als je zelf ontdekkingen wilt doen.

De bovenstaande prachtige foto's van de gieren zijn van Martijn de Jonge en geplaatst met zijn toestemming.


Gespotte vogels bij Lo Closo

Aasgier, Aalscholver, Alpengierzwaluw, Alpenkraai, Alpensneeuwhoen, Appelvink, Auerhoen, Bergfluiter, Blauwe reiger, Blauwe rotslijster, Boerenzwaluw, Boomklever, Boomkruiper, Boomvalk, Buizerd, Citroenkanarie, Dodaars, Duif, Ekster, Gekraagde roodstaart, Gele kwikstaart, Goudhaantje, Goudvink (spaanse), Grauwe klauwier, Groene specht, Grote bonte specht, Grijze gors, Havik, Heggemus, Hop, Huismus (spaanse), Huiszwaluw, Kerkuil, Kleine zwartkop, Koolmees, Kraai, Kruisbek, Lammergier, Matkop, Merel, Middelste bonte specht, Nonnetje, Rode patrijs, Pimpelmees, Putter, Raaf, Rode wouw, Rode rotslijster, Roodborst, Rotszwaluw, Slangenarend, Slechtvalk, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Steenarend, Sijs, Tapuit, Torenvalk, Vale gier, Vink, Waterspreeuw, Wielewaal, Winterkoning, Witte kwikstaart, IJsvogel, Zwarte mees, Zwarte roodstaart, Zwartkop en vast nog een boel KBV'tjes (kleine bruine vogeltjes ) die wij niet hebben herkend.