Lo Closo

Wilde dieren in de achtertuin

Waar mensen vaak niet aan denken bij een vakantie in Spanje......

Bij ons loop je een goede kans de volgende dieren tegen te komen. Al moet eerlijkheidshalve worden opgemerkt dat de ontmoetingskans een stuk groter is in het winterhalfjaar.

Das

Hoewel het nachtdieren zijn, zien wij met enige regelmaat een das over de weg waggelen. In de winter van 2009/2010 lag er zelfs een doodgereden exemplaar vlak bij ons huis. Wij vermoeden dat er een dassenburcht in de buurt is, al hebben we die nog niet kunnen ontdekken.

Vos

Ergens op ons kampeerterrein woont een vosje. Let een beetje op je vleeswaren als je gaat slapen!

Eekhoorn

In de bomen achter ons huis wonen een paar eekhoorns die vooral in de herfst erg druk zijn met het aanleggen van hun wintervoorraad noten en kastanjes.

Gems

Ook die zien wij met enige regelmaat vanuit ons slaapkamerraam. Het mooiste moment was een paar jaar geleden toen een roedel van 12 of 13 gemzen op vijftig meter afstand van ons huis in de lucht begeleid werd door een troep (minimaal 20 stuks) vale gieren.
In de winter van 2013/2014 hadden wij zelfs eenGems in onze hal gehad die het buiten te koud vond.

Hagedissen & slangen

De enige giftige slang die hier voorkomt is, net zoals in Nederland, de adder. 's Zomers kom je op zonbeschenen hellingen nogal eens verschillende soorten ringslangen tegen die ongevaarlijk zijn. In de beek wonen op adders lijkende waterslangen die eveneens ongevaarlijk zijn. Voor hagedissen liefhebbers is het om ons huis een eldorado. Tot hun niet geringe spijt zijn onze kinderen er nog slechts eenmaal in geslaagd een hagedis bij de staart te pakken.

Ree

De laatste jaren neemt de reeënstandtoe. Regelmatig, vooral 's ochtends vroeg, zien wij er een paar rennen op de weitjes voor ons huis.

Edelhert

Net zoals dat bij de reeën het geval is, breidt ook de populatie edelherten sterk uit. Het is hier nog niet zo erg als in de Sierra de Boumort waar het in september/oktober jaarlijks zo'n kabaal is met burlende edelherten dat het op het Catalaanse journaal wordt uitgezonden. Ook in wat wij als onze "achtertuin" beschouwen, zien wij regelmatig edelherten.
's Zomers kun je herten en reeën regelmatig horen "blaffen" rond de schemeruren.

Visotters

In het stuwmer beneden op 1,5 km van Lo Closo zijn met succes visotters geherintroduceerd. Soms zien we ze in de winter lekker op hun rug liggen te drijven

Vleermuizen

Dit zijn de enige dieren waarvan de waarnemingskans ´s zomers veel groter is dan ´s winters. Iedere avondschemer vanaf lente tot en met herfst zie je ze om ons huis op jacht gaan. Per vergissing vliegt er soms ééntje tijdens het avondeten naar binnen.

Vlinders

Er fladdert een indrukwekkend aantal verschillende dag- en nachtvlinders bij ons rond die wij dan ook niet allemaal kennen (een bevriende biolooog wist in de zomer van 2002 niet minder dan ruim 200 verschillende motten en nachtvlinders te determineren). Voor meer info kun je terecht op www.papallones.net, de website van het vlindermuseum in de buurt.

Vogels

Voor vogels verwijzen wij naar onze uitgebreide pagina met waarnemingen.

Wild zwijn

Ieder jaar gaan de mannen uit de buurt een aantal zondagen op wilde zwijnenjacht. "Ons" dal waar de campingveldjes zich bevinden is één keer per jaar het jachtterrein. Het is dan de hele dag een kabaal van jewelste (honden, jachthoorns en geschreeuw) en als aan het eind van de middag de jagers terugkeren tonen zij ons vol trots hun buit, of vertellen waarom het dit keer wat minder succesvol verliep.

En tenslotte nog een paar dieren die iets verderop wonen:

Beer

De pyrenese beer is op een haar na uitgestorven. De laatste beer in de Pallars is in de jaren ´40 van de vorige eeuw afgeschoten, nu leven er nog een stuk of 7 op de Frans-Spaanse grens wat meer naar het westen. Vanaf 1996 zijn er in Frankrijk beren geherïntroduceerd die zijn losgelaten in een plaatsje op de Frans-Spaanse grens hier vlakbij. De beren hebben zich als voorbeeldige EG-onderdanen gedragen en waren binnen enkele uren op Spaans grondgebied waar ook jongen geboren zijn. Met een jong dat geboren werd in de winter van '13-'14 liep het niet helemaal goed af. Lees het verhaal van Auberta.

Marmotten

Voor het zien van marmotten moet je naar Aigües Tortes waar zich de afgelopen vijftien jaar vanuit Frankrijk marmotten hebben gevestigd. Met je oren open wandelend van San Maurici naar refugio d'Amitges kun je hun waarschuwingskreten van verre horen.

Pyrenese desman

Dit diertje ontbreekt in geen enkele reisgids over Aigües Tortes. Het is een soort mol met een snorkel die alleen voorkomt in schoon stromend water. Het beestje is erg zeldzaam en nachtdier bovendien. De kans op een ontmoeting met een zeehond in de haven van Rotterdam is waarschijnlijk groter dan met een Pyrenese desman. Maar áls je er ééntje ziet......

Wolf

Een twijfelgeval. Wolven zijn officiëel al geruime tijd uitgestorven in de Pyreneeën. In Spanje komen nog slechts wolven voor in Cantabria aan de westkant. Er schijnt echter een uitbreiding van het areaal van de Apenijnse wolven plaats te vinden in onze richting. De laatste zijn er regelmatig waarnemingen, maar vooralsnog zonder officiële bevestiging.